English Polski Česky Strona wstępna
Nie jest ważne
o pomocy myśleć,
ważna jest pomoc.


Numer rachunku: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kod: GIBACZPX

Jak pomagamy

Założenie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara“ oznaczało koniec dyskryminacji finansowej dzieci, którym zginął ojciec-górnik. Sytuacja w rodzinie, która straci żywiciela, nie jest łatwa. Stowarzyszenie jest zainteresowane tym, żeby osieroconym dzieciom brak środków finansowych nie uniemożliwił studia, rozwijaniu talentów, zainteresowań itp.

 • Priorytetem pomocy jest wychowanie i edukacja. Stowarzyszenie opłaca dzieciom w szczególności:
  • czesne
  • pomoce szkolne
  • część należności za zakup komputera lub notebooku
  • część opłat za podłączenie do internetu
  • mieszkanie podczas studium (akademiki, internaty, pokoje prywatne)
  • opłaty w przedszkolach
  • opłaty za kółka zainteresowań i sportowe
  • zielone szkoły
  • kursy narciarskie
  • dalsza edukacja – szkoła nauki jazdy, kursy przysposobienia zawodowego i in.
 • W dziedzinie troski o zdrowie stowarzyzenia współfinansuje na przykład:
  • pomoce medyczne
  • pobyty zdrowotne