English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Jak pomáháme

Založení Spolku svatá Barbora znamenalo konec finanční diskriminace dětí, kterým zahynul táta - horník. Situace v rodině, které zemře živitel, není jednoduchá. Spolek má zájem na tom, aby osiřelým dětem nedostatek financí nebránil ve studiu, rozvoji talentu, zájmové činnosti apod.

 

 • Prioritou podpory je výchova a vzdělání. Spolek dětem hradí zejména:

  • školné

  • školní pomůcky

  • část poplatků za nákup počítače či notebooku

  • část poplatku za připojení k internetu

  • ubytování při studiu (koleje, internáty, privat)

  • poplatky v mateřských školách

  • poplatky za zájmové a sportovní kroužky

  • školy v přírodě

  • lyžařské výcviky

  • další vzdělávání - autoškola, rekvalifikační kurzy aj.

 

 • V oblasti péče o zdraví přispívá spolek například na:

  • zdravotní pomůcky

  • ozdravné pobyty