English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

O sdružení


 • Název spolku je odvozen od jména patronky horníků svaté Barbory.
 • Logo spolku vzešlo z dětské výtvarné soutěže, do které bylo celkem přihlášeno 195 návrhů.

 • Výbor spolku pracuje ve složení

  • Předsedkyně  Bc. Monika Němcová

   Místopředseda Ing. Stanislav Chobot

   Člen: Mgr. Radomír Štix 
   Členka: Barbara Tomanová
           Člen: Ing. Stanislav Wizur
   Člen: Daniel Sulava
   Členka: Mgr. Bc. Lenka Leitgebová
    

   Revizní komise:

   Ing. Pavel Jílek

   Ing. Adriana Furendová

   Darina Hermanová


   Tajemnice: Melánie Faranová

 

 

Členy spolku jsou společnosti náležející do skupiny OKD, dodavatelské firmy zajišťující hornickou činnost na jednotlivých dolech, ale také jiné společnosti i fyzické osoby. Spolek je volný, členy spolku se mohou stát kdykoliv další právnické či fyzické osoby.

 • Finanční prostředky získává spolek z členských příspěvků, ale významnou pomocí jsou i dary různých společností i jednotlivců. Další peněžní prostředky získává organizace při různých akcích organizovaných občanským sdružením.

 • Číslo účtu je 1657156389/0800 (Česká spořitelna, a. s., pobočka Havířov)

 • IBAN     CZ53 0800 0000 0016 5715 6389

 • SWIFT kód     GIBACZPX