English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

O sdružení

 • Název spolku je odvozen od jména patronky horníků svaté Barbory.
 • Logo spolku vzešlo z dětské výtvarné soutěže, do které bylo celkem přihlášeno 195 návrhů.

 • Výbor spolku pracuje ve složení:

  • Předsedkyně  Bc. Monika Němcová

   Místopředseda Ing. Stanislav Chobot

   Členka Ing. Radka Naňáková
   Členka Barbara Tomanová
   Člen Daniel Sulava
   Člen Mgr. Pavel Konečný

    

   Revizní komise

   Zdeňka Barabošová

   Ing. Šárka Straková

   Hana Burová


   Tajemnice: Melánie Faranová

 

 

Členy spolku jsou společnosti náležející do skupiny OKD, dodavatelské firmy zajišťující hornickou činnost na jednotlivých dolech, ale také jiné společnosti i fyzické osoby. Spolek je volný, členy spolku se mohou stát kdykoliv další právnické či fyzické osoby.

 • Finanční prostředky získává spolek z členských příspěvků, ale významnou pomocí jsou i dary různých společností i jednotlivců. Další peněžní prostředky získává organizace při různých akcích organizovaných občanským sdružením.

 • Číslo účtu je 1657156389/0800 (Česká spořitelna, a. s., pobočka Havířov)

 • IBAN     CZ53 0800 0000 0016 5715 6389

 • SWIFT kód     GIBACZPX