English Polski Česky Strona wstępna
Nie jest ważne
o pomocy myśleć,
ważna jest pomoc.


Numer rachunku: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kod: GIBACZPX

Wsparcie finansowe

Dzieci rejestrowane w stowarzyszeniu wspieramy długofalowo, przez cały czas nauki i studiów. Oznacza to, że studentom możemy pomagać aż do wieku 26 lat. Wypłacenie pomocy akceptuje zarząd stowarzyszenia, zawsze na podstawie wniosku i załączonych dokumentów. Stowarzyszenie pomaga zatem dzieciom zawsze aktualnie, zgodnie z ich potrzebami.
Reguły pomocy finansowej
Formularz A
Formularz B
Instrukcja dla mam