English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Sdružení svatá Barbora věnovalo na pomoc dětem a jejich maminkám přes tři miliony korun

7.3.2011
 

OSTRAVA – Téměř 3,2 milionu korun věnovalo v loňském roce na pomoc dětem, které ztratily otce v důsledku pracovního úrazu, Občanské sdružení svatá Barbora. V souladu se záměry organizace šlo nejvíce peněz na podporu vzdělání.

Náklady na školné, jazykové kurzy, ubytování na kolejích, učebnice a školní pomůcky či zájmové kroužky dosáhly v součtu více než 780 tisíc korun. Příspěvky na studium a mimořádné příspěvky na školní potřeby při zahájení školního roku představovaly dalších více než 350 tisíc korun. Téměř 200 tisíci přispělo sdružení svým svěřencům na nákup počítačové techniky, příslušenství a připojení k internetu, bez něhož v dnešní době vysokoškolské, ale mnohdy ani středoškolské, studium není myslitelné. Pomoc při financování školních výletů, lyžařských výcviků a letních táborů byla podpořena částkou 90 tisíc korun.

Další peníze šly na podporu rodin, zdraví dětí či pořádání společných akcí, při nichž se svěřenci Barborky a jejich maminky mohou setkat, blíže se poznat a pobavit o svých problémech a zkušenostech. Patří mezi ně zejména BarboRadování, společné ozdravné pobyty spojené s dovolenou (loni v lázních v Maďarsku), návštěva Hornických slavností OKD či víkendová a jednodenní setkání, mezi něž lze zařadit třeba Lyžařský víkend v Malenovicích, víkend v přírodě v Myšinci či společný jednodenní výlet do doubravského Dinoparku a Aquaparku v Orlové.

Podrobný rozpis všech výdajů a příjmů předložili zástupci vedení sdružení na výroční členské schůzi, která se konala ve středu 16. února v sídle ředitelství společnosti OKD v Ostravě.

Občanské sdružení svatá Barbora bylo oficiálně registrováno dne 27. 4. 2004. Za šest let svého působení vešlo ve známost a těší se podpoře nejen zakladatelských firem, ale také jejich zaměstnanců, dalších subjektů či veřejnosti. Svědčí o tom i struktura příjmů, když hodnota darů výrazně převyšuje výši členských příspěvků. Zatímco povinné platby členů daly v součtu necelých 630 tisíc korun, dary vynesly téměř 2,5 milionu korun, to je zhruba o 380 tisíc víc, než se předpokládalo. Zasloužily se o to i rekordní částky vybrané na tradičních šachetních skocích přes kůži – přes 350 tisíc korun – dary hornických kolektivů, manažerů OKD a NWR nebo pomoc Nadace OKD.

Zvláštní kolonku ve výkazu příjmů tvoří položka „Výnosy z pokladničky“, která shrnuje příjmy z veřejné sbírky. Vybraná částka 50 206 korun není v tomto případě nejdůležitější. Zájem o sbírku, kterou z vlastní iniciativy uspořádali mj. velký dechový orchestr Májovák nebo žáci Střední školy techniky a služeb v Karviné, svědčí o široké podpoře Barborky napříč společností ostravsko-karvinského hornického regionu.

V roce 2010 počet svěřenců OSSB dále klesal. Zatímco v roce 2009 jich měla Barborka ve své evidenci 90, loni to bylo 87.

 

Bohuslav Krzyzanek