English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Měsíc na jazykovém kurzu v Anglii

16.8.2010

Anglie - Brighton and Hove

Díky Barborce nám bylo umožněno strávit měsíc na jazykovém kurzu v Anglii, respektive v nádherném přímořském městě Brighton and Hove. Již na letišti nám čekání na letadlo zpříjemnilo setkání s fotbalistou Milanem Barošem, který se s námi ochotně vyfotil. Hostitelské rodiny nás po příjezdu vlídně přivítaly a po celou dobu se o nás vzorně staraly. Jediným negativem byla pro nás nezvyklá anglická kuchyně, která byla založená na polotovarech.

     První den ve škole jsme psaly rozřazovací test a poté jsme byly rozděleny do skupin. Studium bylo pro nás velmi zajímavé, zahrnovalo různorodé způsoby výuky (gramatika, poslech, rozhovory, hry). Language teaching school patří mezi školy, které navštěvují studenti z celého světa. Našly jsme si přátele mezi Španěly, Brazilci, Italy, Turky, Švýcary atd. 

     Víkendy jsme trávily cestováním po okolí, nejvíce nás zaujal Londýn, kde jsme shlédly nejvýznamnější památky (Buckingham Palace, Big Eye, Big Ben, Trafalgar Square, Tower Bridge, Piccadilly Circus), které jsme doposud mohly znám jen z obrázků. Další zajímavý výleet byl na křídové útesy Seven Sisters nedaleko Brightonu, zde se nám naskytla možnost shlédnout zajímavé přírodní scenérie, tolik typické pro Anglii.

     Děkujeme Barborce a především všem, kteří příspívají naší organizace a jejichž zásluhou jsme mohly strávit neuvěřitelný měsíc plný úžasných zážitků v Anglii. Děkujeme!

Adriana Furendová, Renata Furendová, Nikola Kakáčová.