English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Kluky a holky z Barborky hřeje pocit, že nejsou sami

18.3.2013

Úprava stanov, zhodnocení hospodaření v roce 2012 a schválení rozpočtu pro rok 2013. Taková byla hlavní témata Valné hromady
Občanského sdružení svatá Barbora, která se konala ve čtvrtek 28. února v zasedacímsále ostravského ředitelství OKD.
Delegáty přišli pozdravit předseda představenstva a generální ředitel OKD Ján
Fabián, ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek a další. Výroční zprávu přednesla tajemnice sdružení Kamila Kašovská. A měla o čem hovořit. Vedle své hlavní činnosti, jíž je podpora dětí z hornických rodin bez táty, Barborka uspořádala celou řadu akcí a na dalších se podílela. Mezi novinky patřil červnový Dětský den s OKD v ostravském Landek Parku, opakovaně se uskutečnilo jezdecké odpoledne v jezdeckém klubu Nanka z Orlové. Vrcholnou akcí roku byla společná dovolená ve Španělsku, při níž mnozí svěřenci sdružení uviděli poprvé v životě moře. Po podzimním víkendu ve Velkých Karlovicích děti zamířily na veletrh hraček do Ostravy, v prosinci uzavřely rok na BarboRadování.

O bohatý rok Barborky se rozhodující měrou zasloužili dárci.
Ti loňští byli v dosavadní historii sdružení nejštědřejší. Více než milion
korun věnoval bývalý předseda představenstva a generální ředitel OKD
Klaus-Dieter Beck, významnými granty přispěla Nadace OKD. Statisícové částky se vybraly na šachťácích pořádaných doly OKD, desetitisíce předaly pracovní
kolektivy. Přispívali jednotlivci, další peníze byly nashromážděny jako výtěžek
veřejných sbírek při Hornických slavnostech, koncertech Májováku a dalších
akcích.

Kromě peněz věnovali tito lidé dětem z Barborky ještě něco.
Pocit, že nejsou ve své svízelné životní situaci samy. A to je nejdůležitější.

Bohuslav Krzyžanek