English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Barborka zhodnotila svou činnost v roce 2011

24.2.2012

Třicet tři. Přesně tolik mladých lidí, o něž pečuje Občanské sdružení svatá Barbora, studovalo loni na vysokých školách. Na výroční členské schůzi sdružení, která se konala ve středu 15. února v budově ostravského ředitelství OKD, to zdůraznil ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

„Je to znamení, že je o tyto děti nejen dobře postaráno, ale že se s nimi také pracuje. A je to skvělý výsledek,“ uvedl s narážkou na to, že ke konci roku 2011 sdružení pomáhalo celkem 79 dětem.

A důvodem ke chloubě je i toto číslo. Ke konci roku 2010 bylo v evidenci OSSB 87 svěřenců, takže jejich počet meziročně poklesl o osm. Je to vynikající vysvědčení pro program zvyšování bezpečnosti na pracovištích ostravsko-karvinské důlní společnosti.

Dalších 27 svěřenců OSSB se učilo na středních, 23 na základních školách a 7 docházelo do mateřinek. Z hlediska státní příslušnosti pomáhá Barborka 59 mladým Čechům, 26 Polákům a 2 Slovákům.

Valná hromada projednala loňskou činnost a nastínila úkoly na rok letošní. Jak konstatoval předseda sdružení Vladislav Sobol, také v roce 2011 organizace uspořádala řadu setkání, výjezdů a akcí. Jen namátkou jmenujme Dětský den, tábornický víkend, společnou dovolenou v Adršpachu, účast na Hornických slavnostech OKD, podzimní prázdninový výlet do Beskyd či tradiční předvánoční BarboRadování. Zásadním trendem ale bylo, že objem a podíl prostředků na tyto aktivity opět poklesl na úkor prostředků věnovaných na přímou pomoc rodinám a na vzdělání dětí.

„Navýšily se zejména příspěvky na školné, učebnice, jazykové kurzy a ubytování studentů na kolejích, a to nad rámec plánovaného rozpočtu,“ upřesnil Sobol. Kvůli růstu těchto položek sdružení zaznamenalo proti původnímu rozpočtu schodek přes 40 tisíc korun, díky vyšším příjmům ale uzavřelo rok s přebytkem.

Také loňský rok přinesl v činnosti Barborky několik novinek. Patří k nim zejména vydání Výroční zprávy za rok 2010, navázání spolupráce s polskou nadací Fundacja Rodzin Górniczych či zprovoznění polské a anglické verze webu sdružení. Tajemnici sdružení Hanu Gumpingerovou vystřídala Kamila Kašovská.

Ke změnám ve vedení sdružení došlo také na členské schůzi. Z funkce člena výboru a místopředsedy odstoupil Josef Hoďák. Novým členem výboru se stal Stanislav Chobot, místopředsedkyní byla zvolena Milena Malinská. Z revizní komise odchází Jana Kašíková, kterou nahradí Milena Bachratá.

 

Bohuslav Krzyžanek