English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Chlapi z Dolu Darkov předali už podruhé peníze za limitní výkony hornickým sirotkům

30.1.2012
Osádka hlavního předáka Miroslava Prekopa z rubáňového úseku Dolu Darkov, který vede Marian Hradil, věnovala svou odměnu za splnění limitního výkonu Občanskému sdružení svatá Barbora. Svůj už druhý dar Barborce předali zástupci této mimořádné party správných chlapů předsedovi sdružení Vladislavu Sobolovi 17. ledna na Dole Darkov.

Proč mimořádné party? Protože Prekopův tým je jako jediný složený ze zaměstnanců dolu a polských horníků z dodavatelské firmy Polcarbo. I proto mu někteří škarohlídi při jeho vzniku nedávali moc velkou šanci. Zněla slova jako – to nepůjde, budou s tím problémy. Jenže tito tvrdí hoši dokázali, že spolupráce Čechů a Poláků šlape, i když určitá specifika s sebou nese.

„To, s čím se musíme potýkat my, s tím se v jiných osádkách nesetkáte,“ potvrzuje vedoucí úseku Hradil. On sám má za sebou více než 20 let práce na šachtách a se smíšeným kolektivem pracuje osmým rokem. „Máme tady trošku jinou mentalitu a je cítit, že Poláci byli doma zvyklí na jiný systém organizace práce. Přes podobnost řeči je tu i určitá jazyková bariéra. I když jsem už něco z polštiny pochytil, stále to není na jedničku,“ vysvětluje.

Další věcí je to, že část horníků je zaměstnána na šachtě a část v dodavatelské firmě. „Z toho plynou další povinnosti. Na pracovišti jsem šéfem já, ale veškeré zaměstnanecké záležitosti je třeba řešit s firmou,“ dodává Hradil. Ale co je nejdůležitější, kolektiv je stmelený a chlapi se k sobě chovají kamarádsky. „Lidé chápou, že jedni bez druhých se neobejdeme, a proto táhneme za jeden provaz,“ konstatuje vedoucí česko-polského úseku.

Dokazují to i výsledky jejich práce. Za rok 2011 splnili sedm limitních výkonů. „Rozhodli jsme se jednohlasně, že odměnu za sedmý limit darujeme dětem, které na šachtě přišly o tátu. Jsem hrdý na to, že jsme první smíšený kolektiv, který už podruhé na svatou Barboru přispěl,“ říká předák Miroslav Prekop. „Víme, že jim peníze tátu nenahradí. S tím nic udělat nemůžeme. Ale peníze jim aspoň zajistí to, co by jim jejich táta určitě rád dopřál,“ dodal.