English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Předvánoční setkání Barborky

8.12.2023

V pátek 1. prosince se ve Spolkovém domě v Karviné konalo setkání Spolku svaté Barbory. A letos bylo netradiční, protože naštěstí sirotků z Barborky neustále ubývá. Barborka upustila od velkých společenských akcí a sešly se současné děti, bývalé děti a dokonce už i jejich děti, maminky a přátele Barborky. „Setkání bylo sice komorní, bez velkých gest, ale asi právě proto se všichni přítomni shodli na tom, že to je to pravé, co se jim líbí“, sdělila předsedkyně Monika Němcová. Všichni si mohli v klidu popovídat i zavzpomínat, navzájem si sdělit, co jim Barborka přináší a přinesla a jak se mají nyní. Také si všichni mohli nazdobit své vánoční perníčky, které si mohli vzít domů. Děti dostaly i malé mikulášské balíčky.

„Setkání se velmi vydařilo a všem se moc líbilo. Jsme moc rádi, když slyšíme i zpětnou vazbu, jak se dětem daří a také nás velmi potěšilo, že stále všichni opakovali „děkujeme, že nám pomáháte!“, řekl nám dlouholetý místopředseda spolku Stanislav Chobot.

Dětí, kterých v současné době Spolek svaté Barbory finančně podporuje je 28, a to 15 z České republiky a 13 z Polska. Všem zemřel rodič při výkonu práce na pracovištích členů spolku, většinou při práci v černouhelném dole společnosti OKD, a.s. Ve stejný den, jako se konalo setkání dětí z Barborky se konal i Skok přes kůži společnosti OKD, kde se v tradiční sbírce na sirotky z Barborky vybralo 228.000 Kč.

Dětem spolek přispívá zejména na vzdělání, volnočasové aktivity, školní potřeby, tábory, autoškolu, výpočetní techniku nebo na zdravotní aktivity. V minulém roce byly děti podpořeny celkovou částkou přes 1 milion korun, kdy největší část byla získána formou darů od štědrých dárců, z grantu Nadace OKD a členských příspěvků členů spolku.