English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

INFORMACE PRO DÁRCE

28.12.2018

Spolek svatá Barbora je velmi potěšen laskavostí a solidaritou všech dárců, kterým není lhostejný osud dětí, které ztratily jednoho z rodičů vlivem důlního neštěstí. Jejich jménem všem děkujeme a bude nám ctí dětem všechny dary adresně předat.

Dary poskytnuté pro pozůstalé sirotky po důlním neštěstí ze dne 20. prosince 2018 na Dole ČSM Sever a označené variabilním symbolem 20122018 přijímáme až do 15. ledna 2019. Po tomto datu budou všechny poukázané finanční prostředky sečteny a předány dětem z postižených rodin.

 

Jménem Spolku svaté Barbory současně chceme všechny dárce požádat o podporu a spolupráci i do budoucna. Získané finanční prostředky hornickým sirotkům pomohou usnadnit jejich další život až do dospělosti, podpoří jejich vzdělávání, volnočasové aktivity a každému umožní i osamostatnit se. K 19. prosinci 2018 jich celkem bylo 42.

 

K tomuto účelu bude i nadále aktivní bankovní účet 1657156389/0800. Všechny podrobné informace o činnosti spolku pak jsou zveřejněny na webových stranách www.svatabarbora.cz.

 

Budeme velmi vděčni, když nám zachováte svoji přízeň.

 


Monika Němcová
předsedkyně Spolku svatá Barbora