English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Hornická solidarita míří i do postižených rodin

13.2.2013

Když se nám vede, poděkovat Bohu, můžeme pomoci těm dětem, aby se jim žilo o trochu lépe. Těmito slovy zdůvodnil dvacetitisícový dar pro Občanské sdružení svatá Barbora hlavní předák darkovského dodavatelského rubáňového kolektivu Alpex rubání 2 Tadeusz Czaja. Už druhý finanční příspěvek polské osádky pro organizaci pomáhající dětem z hornických rodin, které ztratily tátu v důsledku pracovního úrazu, tvoří část odměn za bezpečnou práci a překonání hranice jednoho milionu tun roční těžby.

 

 

Ve středu 6. února Tadeusz Czaja spolu s šéfem úseku Józefem Ulmanem a vedoucím provozu Czesławem Witkem předal symbolický šek a peníze předsedovi svaté Barborky Vladislavu Sobolovi.

 

„Chci zdůraznit, že je to iniciativa celého kolektivu, iniciativa, která vychází ze srdce,“ hovořil vedoucí Witek, když vysvětloval, proč se tým rozhodl pro toto velkorysé gesto. Z výpovědí a poděkování mladých podporovaných sdružení lidé ví, že díky této pomoci se jim žije lépe a mají vetší možnosti. Ví, že Barborka plní svůj účel a že peníze, které ji věnují, jsou dobře vynaložené a využité.

 

„Navíc z toho máme dobrý pocit,” dodal vedoucí úseku Ulman. „Je příjemné dárky dostávat, ale ještě lepší je podle mne dárky rozdávat,” vysvětlil.

 

Kolektiv Alpex rubání 2 z Dolu Darkov patří k nejlepším rubáňovým týmům, které v současně době těží uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Jeho loňská těžba 1053 715 tun představuje třetí nejvyšší výsledek v historii OKD a nejlepší výsledek rok. Nula na kontě registrovaných pracovních úrazů ve druhém pololetí 2012 přinesla kolektivu také první místo v šachetní soutěži rubáňových kolektivů v bezpečnosti práce. Současné humanitární gesto završuje tyto úspěchy a uvádí je do širšího kontextu.

 

Jménem vedení Dolu Darkov vyzvedl přístup kolektivu provozní náměstek šachty Jan Huplík.

 

„Jsem hrdý na kolektivy a jednotlivce z našeho dolu, kteří se hlásí k tradici finančně podporovat sdružení, které pečuje o hornické sirotky,“ uvedl. Jak dodal, vysoce hodnotí skutečnost, že tato tradice má mezinárodní rozměr. „Że rovněž polské kolektivy cítí odpovědnost za pomoc postiženým rodinám. Je to opravdová hornická solidarita, která se rodí pod zemí a míří i do rodin kamarádů, které potřebují pomoc,” konstatoval Huplík.

Občanské sdružení svatá Barbora vzniklo v roce 2004. V současné době pečuje o bezmála osmdesát dětí. Občané Polska tvoří asi třetinu jeho svěřenců. „I proto jsme rádi, že máme rovněž polské dárce. O děti z Polska se staráme stejně jako o děti z Česka či Slovenska. Spolupráce s polskými rodinami je dobrá, stabilní,” řekl předseda sdružení Vladislav Sobol, když jménem Barborky děkoval za příspěvek.  

Bohuslav Krzyžanek